Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije

Aneks št. 1 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije


Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije 2019

PDF Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije 2019  

Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije

Sporočamo vam, da je bila 18. novembra 2021 podpisana Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije.

Objavljena je bila 30. novembra 2021 v Uradnem listu RS, št. 186/2021, najdete pa jo lahko tudi na povezavi: Uradni list RS - 186/2021, Uredbeni del (uradni-list.si).            

Nazaj na vrh