Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije

Spoznajte nas

Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije je demokratična, prostovoljna in neodvisna organizacija delavk in delavcev v kmetijstvu in živilski industriji v Republiki Sloveniji, ustanovljena zato, da lahko delavke in delavci na organiziran način izražajo svoje interese oziroma potrebe, ko gre za varovanje njihovih pravic predvsem na ekonomskem, socialnem in pravnem področju.

Je eden od 22 sindikatov dejavnosti, ki delujejo v okviru Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, mednarodno pa je kot polnopravni član povezan v EFFAT in IUF.

Deluje samostojno in finančno neodvisno. Na nivoju Republike Slovenije ima priznano reprezentativnost, kar mu daje pravico in nalaga dolžnost sklepanja kolektivne pogodbe za delavce v kmetijstvu in živilski industriji Slovenije.

Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije si bo predvsem v dialogu s socialnimi partnerji in to z močjo argumentov tudi v bodoče prizadeval izboljšati nivo pravic delavk in delavcev v kmetijstvu in živilski industriji ter širše.
Ker živimo v času in sistemu, ko je za dosego ciljev dostikrat potrebno uporabiti tudi argument moči, vas pozivamo, da se nam pridružite, saj smo lahko skupaj uspešnejši.

 

Postanite član
Nazaj na vrh