Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije
1. UGODNOSTI ZA ČLANE


2. PRAVICE IN UGODNOSTI, KI JIH BREZ SINDIKATA NE BI IMELI

BREZ SINDIKATA NE BI IMELI:

 • Odpravnin
 • Dodatka na delovno dobo
 • Regresa za letni dopust
 • Povračila prevoza na delo
 • Plačanega odmora za malico
 • Regresa za malico
 • Nadomestila za prve 3 dni bolniške

NIŽJE BI BILE:

 • Najnižje osnovne plače
 • Minimalne plače
 • Odpravnine
 • Nadomestila za bolniško
 • Pokojnine

SLABŠE BI IMELI:

 • Urejeno varstvo žensk, mladih in starejših
 • Urejeno področje varnosti in zdravja pri delu
 • Pogoje za upokojevanje

IMELI BI:

 • Daljši delovni čas od 40 ur tedensko
 • Manj letnega dopusta


3. BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ IN ZASTOPANJE ČLANOV SINDIKATA KŽI SLOVENIJE

IZ 2., 4., 5. IN 15. ČLENA STATUTA SINDIKATA KŽI IZHAJA

Služba pravne pomoči v teritorialni obliki organiziranosti Sindikata KŽI Slovenije zagotavlja članom sindikata brezplačno pravno pomoč pri varstvu pravic, ki izhajajo iz dela in delovnega razmerja. Služba iz prejšnjega odstavka zagotavlja tudi preventivno strokovno pomoč za potrebe sindikatov družb in odborov Sindikata KŽI Slovenije v teritorialni obliki organiziranosti. 

Naloga odbora Sindikata KŽI v teritorialni obliki organiziranosti, oziroma službe pravne pomoči je zastopanje članov sindikata pri uveljavljanju pravic iz dela in delovnega razmerja. 

Edini pogoj za koriščenje brezplačne pravne pomoči je redno plačevanje članarine. 

4. KOLEKTIVNA POGODBA

Sindikat KŽI Slovenije je edini podpisnik kolektivne pogodbe dejavnosti na delojemalski strani, ki vsem zaposlenim v dejavnosti zagotavlja:

 • Dodatne dneve letnega dopusta
 • Pravico do odsotnosti z dela z nadomestilom plače
 • Primerne delovne pogoje
 • Dodatke za nadurno delo, delo v nedeljo in ob praznikih
 • Terenski dodatek
 • Plačani odmor za malico
 • Regres za malico
 • Povračilo stroškov prevoza na delo
 • Regres za letni dopust
 • Jubilejne nagrade
 • Usklajevanje najnižjih osnovnih plač
 • Odpravnino v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 • Odpravnino ob upokojitvi in še bi lahko naštevali…

Samo člani Sindikata KŽI lahko sodelujejo pri snovanju, predlogih in izboljšanju kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije.

5. BREZPLAČEN PREGLED PLAČILNE LISTE

Članom sindikata je omogočen brezplačen pregled plačilne liste.

Brezplačen pregled plačilne liste obsega analizo plačilne liste (osnovna plača, dodatki, povračila stroškov prevoza in malice…), kar vključuje oceno ali so upoštevani vsi zakonski predpisi, oziroma ali je vsebina plačilne liste v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru ugotovitev kakršnihkoli nepravilnosti vam predstavniki sindikata svetujemo kako ukrepati, v nadaljevanju pa imate po potrebi pri reševanju sporov kot član sindikata možnost koriščenja brezplačne pravne pomoči. 


6. PODJETNIŠKA KOLEKTIVNA POGODBA

Sindikati sodelujejo pri oblikovanju in spremembah podjetniške kolektivne pogodbe, ter tako prispevajo k oblikovanju politik in pravil znotraj družbe. 

Samo člani sindikata lahko podajo delodajalcem predlog za sprejem ali spremembo podjetniške kolektivne pogodbe, kjer so pravice delavcev lahko urejene še ugodneje kot v zakonu in kolektivni pogodbi dejavnosti. 

Podjetniška kolektivna pogodba omogoča članom sindikata, da imajo večji vpliv na svoje delovne pogoje in ugodnosti v okviru specifične družbe, kar pripomore k izboljšanju celotnega delovnega okolja. 


Nazaj na vrh