Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije
PODPIS SPORAZUMA SINDIKATA KŽI SKUPINE ŽITO

PREKLIC AKTIVNOSTI V ZVEZI Z NAPOVEDANO OPOZORILNO STAVKO

V sredo 13. marca 2024 so na sestanku pogajalskih skupin Sindikata KŽI v družbi ŽITO in predstavnikov družbe ŽITO uspeli zbližati stališča v najpomembnejših točkah sindikalnih zahtev.

Dosegli so dogovor da se:

  • v mesecu maju letos, zaposlenim izplača regres za letni dopust za 40 % višji znesek kot v letu poprej,
  • osnovno bruto plače postopoma povišajo,
  • zaposlenim izplača božičnica, katere višina bo odvisna od rezultata poslovanja družbe,
  • v mesecu septembru 2024 pričnejo pogovori o novem plačnem modelu,
  • po določeni časovnici minimalna plača postopoma uvrsti v I. tarifni razred.


Posledično so v Sindikatu KŽI v družbi ŽITO tudi preklicali aktivnosti v zvezi z napovedano opozorilno stavko.

V Sindikatu KŽI v družbi ŽITO se zavedajo, da morajo aktivnosti nadaljevati, saj z doseženim ne morejo biti v celoti zadovoljni.

Z vodstvom družbe ŽITO bodo ponovno sedli za pogajalsko mizo že septembra letos. Verjamejo, da bodo tudi v prihodnosti, v korektnem socialnem dialogu, članom sindikata KŽI in ostalim zaposlenim uspeli zagotoviti optimalen nivo pravic ter predvsem primerne plače in druge prejemke.


UDELEŽBA NA SVETU JUGOVZHODNE EVROPE EFFAT
Nazaj na seznam
PREDSEDSTVO SINDIKATA KŽI SLOVENIJE
Nazaj na vrh